• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.dekorowane.pl 

Polityka Prywatności www.dekorowane.pl

Drogi Kliencie! Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Wszystkie powierzone nam dane przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia, oraz odpowiedzi na zapytania. W przypadku gdy ich nie podasz, nie będziemy w stanie sfinalizować transakcji. 

W każdej chwili możesz zmienić swoje dane, bądź usunąć. W razie potrzeby prosimy o kontakt.

Administrator danych osobowych

Dekorowane Łukasz Zaklika

Wężówka 19, 05-280 Jadów

NIP 1251567288

Ochrona Danych Osobowych

Dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko pracownicy www.dekorowane.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych. Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi GIODO.

Jakie dane osobowe i w jakim celu są przez nas przetwarzane

- Złożenie zamówienia - prosimy o imię i nazwisko, adres, e-mail i telefon. Dane te są potrzebne do wystawienia faktury (na życzenie klienta), zaadresowania przesyłki oraz do kontaktu z przewoźnikiem, bądź Administratorem celem ustalenia szczegółów realizacji dostawy. Dane te są również przetwarzane przez firmy przewozowe takie jak: InPost, DPD, Fedex, DHL, Poczta Polska celem dostarczenia zamówionego przez Państwa towaru,

- Rejestracja - w tym celu prosimy o podanie adresu mailowego. Rejestracja ułatwia Klientowi kolejne zakupy oraz pozwala zmieniać dane,

- pliki "cookies" - wykorzystujemy ciasteczka do zapamiętania zalogowania, zawartości Twojego koszyka, tworzenia statystyk i zapamiętania preferencji wyświetlania. Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczenie plików "cookies" możesz odpowiednio skonfigurować swoją przeglądarkę internetową,

- serwer - dane gromadzone są w celach statystycznych i są wykorzystywane tylko i wyłącznie w procesie optymalizacji strony oraz dla większej wygody korzystania. 

Zmiana i/lub usunięcie danych osobowych

W każdej chwili możesz zmienić bądź usunąć swoje dane osobowe poprzez zalogowanie się na stronie www.dekorowane.pl, lub poprzez kontakt z Administratorem:

e-mail: dekorowane@gmail.com

telefon: 572-447-271

 

REGULAMIN:

 • §1

Określenie Sprzedawcy

 1. dekorowane.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest: firma Dekorowane Łukasz Zaklika, Wężówka 19, 05-281 Jadów, wpisana do CEIDG

Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie www.dekorowane.pl.

Sklep internetowy www.dekorowane.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie zamówienia w niniejszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Dokonywanie zakupów wymaga akceptacji plików Cookiem przez przeglądarkę użytkownika.

Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

 • §2

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
 2. Konsument [dalej Klient] jest to osoba fizyczna dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (Kodeks cywilny Art. 22)
 3. Przedsiębiorca [dalej Przedsiębiorca] jest to osoba/podmiot/organizacja dokonująca ze Sklepem czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą oraz zawodową.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem/Przedsiębiorcą.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 6. Towary dostępne w Sklepie są nowe.
 7. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon lub na życzenie faktura dla zwolnionych przedmiotowo z Vat.

8.Sklep www.dekorowane.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie przesyłki, wynikające z nieterminowości przewoźnika któremu zlecono dostawę.  .

 • §3

Zamówienia

 

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta),
 • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • telefonicznie na numer podany na stronie internetowej Sklepu.
 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta/Przedsiębiorcy danych pozwalających na weryfikację Klienta/Przedsiębiorcy i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 2. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu niestanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient/Przedsiębiorca składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.
 4. Klient/Przedsiębiorca składając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.
 5. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia:
 • Po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta/Przedsiębiorcy adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta/Przedsiębiorcy zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 1. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi/Przedsiębiorcy jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta/Przedsiębiorcy lub pisemnie na wskazany przez Klienta/Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia adres.
 2. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta/Przedsiębiorcy zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.

 

 • §4

Płatności

 1. Klient/Przedsiębiorca ma do wyboru formy płatności:
 • płatność przelewem (przelew),
 • płatność przy odbiorze (pobranie),
 1. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
 2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 3. W przypadku wyboru płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep. W przeciwnym wypadku Sklep anuluje zamówienie.
 • §5

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich.
 2. Czas realizacji zamówień wynosi od 24h do 14 dni roboczych. (termin wysyłki danego przedmiotu podany jest bezpośrednio przy danej ofercie.)
 3. Realizacje zamówień według specyfikacji Klienta/Przedsiębiorcy ustalane i przekazywane są indywidualnie.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sklepu, przy czym zobowiązuje się poinformować Klienta/Przedsiębiorcę o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem maila podanego podczas składania zamówienia.
 • §6

Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności bądź uszkodzenia towaru Klient/Przedsiębiorca powinien zgłosić fakt wraz z załączonymi zdjęciami potwierdzającymi usterkę do Sklepu za pośrednictwem maila podanego na stronie Sklepu. Po zapoznaniu się z rodzajem usterki Sklep prześle informacje czy  towar winien być odesłany do Sklepu czy należy zgłosić reklamację do firmy kurierskiej.
 2. Adres, pod który Klient/Przedsiębiorca winien odesłać towar wraz z opisem niezgodności:

Dekorowane

Łukasz Zaklika

Wężówka 19

05-280 Jadów

 1. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta/Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 2. Sklep może odmówić żądania Klienta/Przedsiębiorcy dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.). Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

 

 1. W przypadku gdy towar posiada wady spowodowane uszkodzeniem przesyłki podczas transportu Klient/Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania protokołu w obecności kuriera.
 • §7

Prawo odstąpienia od umowy

1.. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

 1. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie należy złożyć drogą mailową na adres podany na stronie Sklepu bądź za pomocą formularza kontaktowego na stronie Sklepu.
 2. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
 3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 4. Sklep zwraca środki na konto bankowe podane przez Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego. Jeśli zwrócony towar posiada ślady użytkowania, kwota zwrotu pomniejszona będzie o kwotę proporcjonalną do poniesionych kosztów naprawy i usunięcia śladów. W przypadku stwierdzenia śladów użytkowania uniemożliwiających dalszą odsprzedaż produktu środki nie zostaną zwrócone.
 5. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.
 6. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkty wykonywane na wymiar);
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.
 • §8

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Właściciela Sklepu.
 • §9

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z najnowszą ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • §10 

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi/Przedsiębiorcy na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
 6. Sklep uznaje, iż Klient/Przedsiębiorca zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny